Mục: "Du lịch Bái Đính"

Du lịch Tâm linh – chùa Bái Đính

Du lịch Tâm linh – chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính hay Khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính là một quần thể chùa nằm trên núi Bái Đính ở xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình. Chùa Bái Đính Nơi đây không chỉ đơn thuần là một khu chùa thờ Phật tổ, thờ Thần núi...