Tag: Du lịch Việt Nam

Du Lịch
Tin tức

Du lịch Việt Nam đứng ở vị trí nào ?

Năm 2012 Việt nam đã đón 6,8 triệu lượt khách quốc tế và 32,5 triệu lượt khách nội địa. Theo tổng cục du lịch, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ và Tây Âu, những thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục […]