Cẩm nang du lịch

Truyện cười ngắn: Ao nào?

Tour hè 2015

– Ông nô: thưa thầy

– Thầy: chuyện gì ?

– Ông nô: Thằng con của thầy rớt xuống ao!

– Thầy: Ao nào? Ao nhỏ hay ao lớn?

– Ông nô: Ao nhỏ ạ

– Thầy: thế thì không sao. Ao nhỏ không có cá. May là nó không rơi xuống ao có cá…sợ chết cá của tao!

Thư giãn thêm với: